INHOUD

1. Voorwoord: Geert Schipaanboord

image

2. Wijkgericht werken

image

Het versterken van het gewone leven

Het versterken van het gewone leven is het uitgangspunt van de jeugdwet. Een belangrijk middel hiertoe is ...

In gesprek met Mario Nossin en Astrid Greven

Alle kinderen en jongeren horen erbij, óók als ze pech onderweg hebben. Dat stellen Mario Nossin en Astrid Greven van ...

3. Het verhaal van... Ian

image

4. Natuurlijk mentorschap

image

Wijkgerichte oplossing brengt rust bij ouders en kind

Het is zaterdagmiddag. De veertienjarige Ian pakt zijn mountainbike, zwaait even naar moeder Sandra en fietst dan vlug voor ...

Informele steunfiguren van belang bij effectieve jeugdhulpverlening

Hoe versterken we de positie van informele steunfiguren voor de jeugd? Deze vraag stond centraal tijdens de ...

5. Leren van professionals

image

6. Inzetten steunfiguren

image

Sleutelfiguren en aandachtsfunctionarissen om (wijkteam)professionals te laten leren

Wijkteamprofessionals die werken met jeugd krijgen doorlopend van allerlei kanten informatie aangereikt. Voor wijkteamprofessionals is het een ...

Cliëntperspectief: inzetten mentoren/steunfiguren

Jongeren moeten zo veel mogelijk de regie krijgen over hun eigen hulp. Dat is de kern van de R-ACT-methode waarmee Kenter Jeugdhulp nu ruim een jaar werkt bij de gespecialiseerde opvoedhulp ...

7. Wijkgericht samenwerken

image

8. Ambulante GGZ zorg

image

Huiselijk geweld en kindermishandeling verminderen door wijkgericht samenwerken

Ieder jaar worden ten minste 50.000 kinderen ernstig mishandeld, zowel lichamelijk als geestelijk. Elke week sterft ...

Ambulante ondersteuning en GGZ dichter bij huis

Het ambulante hart van GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) bestaat uit GGZ-teams die wijkgericht werken. Multidisciplinaire teams van zorgverleners en specialisten werken samen aan de behandeling ...

9. Doorbraakmethode

image

10. Wijkaanpak in de praktijk

image

Gestapelde problemen bij gezinnen oplossen met de Doorbraakmethode

Didi Stikkelorum noemt het ‘haar succesverhaaltje’. Als casusregisseur complexe problematiek werkt ze bij de gemeente Den Haag voor en ...

Creatieve oplossingen, dicht bij de wijkbewoners

Hoe zorg je voor een goed preventieaanbod in wijken, samen met scholen, kerken, sportverenigingen, jeugd- en welzijnsorganisaties? In Nissewaard is de ...

Relevante links en extra informatie Wijkgericht werken

www.magazines.voordejeugd.nl | Wil je een technische kwetsbaarheid melden? Klik hier.

Nr.2 Januari 2021