Foto: Geert Schipaanboord

Voorwoord Geert Schipaanboord

Het versterken van het gewone leven

Het versterken van het gewone leven is het uitgangspunt van de jeugdwet. Een belangrijk middel hiertoe is wijkgericht werken. Dat betekent dat jeugdigen kansrijk thuis kunnen opgroeien, leren en meedoen en zich in hun eigen buurt kunnen ontwikkelen. Letterlijk dichtbij, in de fysieke omgeving, door ondersteuning thuis, op school, de sportclub of in de buurt. En figuurlijk dichtbij: door mensen omringd die hen nabij zijn.

Wijkgericht werken

In de tweede editie van het magazine Zorg voor de Jeugd lees je over voorbeelden van wijkgericht werken. Een belangrijk uitgangspunt wordt in dit magazine geformuleerd door Mario Nossin en Astrid Greven van het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) van de VNG: ‘Alle kinderen en jongeren horen erbij, óók als ze pech onderweg hebben.’ Hun oproep aan iedereen die met jeugd werkt: schiet niet meteen in de hulpmodus, maar vraag wat zij zelf willen dat er gebeurt. In lijn hiermee horen we in dit magazine van de gemeente Nissewaard en het Rotterdamse Middelland, onderdeel van Delfshaven hoe zij samen met bewoners komen tot het aanbod van jeugdhulp.

Maatwerk

Hulp dichtbij de jongeren, kinderen en gezinnen organiseren vraagt om maatwerk. In het artikel over de Doorbraakmethode wordt uitgelegd dat maatwerk de sleutel is naar een oplossing wanneer er sprake is van gestapelde problematiek. Zo kan bijvoorbeeld een uithuisplaatsing worden voorkomen.

Ook in het artikel met daarin Ineke Glissenaar van het OZJ lezen we hoe uithuisplaatsingen voorkomen kunnen worden door het inzetten van informele netwerken.

Toegankelijke hulp in de wijk

Wijkgericht werken betekent ook ondersteuning bieden wanneer dat nodig is. Vraag daarbij is: Wat zijn hulpbronnen en krachten in de wijk die jeugdigen sterken en kansen bieden? Meer hierover staat o.a. het artikel over de R-ACT-methode waar jongere zelf in regie is om een steunfiguur te kiezen om mee samen te werken en zo zijn haar doelen te behalen.

Het belang van wijkgericht werken wordt nogmaals duidelijk in de artikelen over wijkgericht organiseren van de geestelijke gezondheidszorg en in het artikel over wijkgericht samenwerken rondom huiselijk geweld en kindermishandeling.

Tot slot lezen we o.a. ook over hulp aan kinderen met een levenslange hulpvraag en hoe je hier in de wijk het beste bij kunt ondersteunen.

Veel leesplezier. Ik hoop dat het magazine tot veel inspiratie en nieuwe ideeën leidt!

Geert Schipaanboord, Coördinator Jeugd bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

www.magazines.voordejeugd.nl | Wil je een technische kwetsbaarheid melden? Klik hier.

Nr.2 Januari 2021