Staatssecretaris Paul Blokhuis

Foto: Paul Blokhuis

Voorwoord Paul Blokhuis magazine Zorg voor de Jeugd

'Samenwerken, daar gaat het om. Niet ieder voor zich een deeltje van het probleem bekijken, maar samen het gehele probleem aanpakken.'

Sinds september 2020 ben ik als staatssecretaris verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. Een mooie en verantwoordelijke opdracht. Want ik vind het belangrijk dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien, dat ze zich kunnen ontwikkelen en dat ze mee kunnen doen in de samenleving.

De Voor de Jeugd Dag is er voor iedereen die zich met jongeren bezig houdt. Van gemeenten tot cliëntenorganisaties en van kinderopvang tot zorgaanbieders. Voor iedereen die zijn blik op jongeren wil verruimen. Mooi dat dit het thema van de dag is. Verruim je blik. En waar kan dat beter dan op deze dag; een dag waarop jongeren vertellen wat hen bezighoudt en allerlei professionals met elkaar in contact kunnen komen. De Voor de jeugd Dag is daardoor een smeltkroes van mensen en ideeën die ongetwijfeld tot inspiratie en nieuwe ideeën leidt.

En dat gebeurt dit jaar niet alleen tijdens de Voor de Jeugd Dag zelf, maar ook in dit digitale magazine, waarvan je nu het eerste nummer voor je hebt. Dit magazine laat zien wie er allemaal betrokken zijn bij het jeugdstelsel. Natuurlijk ontbreken de kinderen, jongeren en gezinnen om wie het gaat niet. Net als de Voor de Jeugd Dag is de bedoeling van dit magazine om je blik te verruimen. Luisteren naar kinderen, jongeren en hun gezin. De jeugd komt onder meer aan het woord in artikelen over jongerenparticipatie. Ook vertellen ze wat stigmatisering en het geven van labels en diagnoses met ze doet.

Tegelijkertijd wil dit magazine professionals inspireren en laten zien dat we elkaar nodig hebben om de zorg, hulp en ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen beter te maken. Hoe kunnen we de coördinatie tussen de verschillende loketten verbeteren? Hoe kunnen we elkaar beter vinden? Samenwerken, daar gaat het om. Niet ieder voor zich een deeltje van het probleem bekijken, maar samen het gehele probleem aanpakken.

In het magazine staat een aantal goede voorbeelden, zodat we van elkaars ervaringen kunnen leren. Een mooi voorbeeld is het artikel waarin een klinisch psycholoog en een psychiater vertellen over de samenwerking tussen volwassenenpsychiatrie en kinderpsychiatrie. Ook vertelt een ambassadeur Jeugd over hoe de ambassadeurs bijdragen aan de verbinding tussen beleid en praktijk.

Het magazine beschrijft daarnaast verschillende vormen van gezinsgerichte opvang voor kinderen, van pleegzorg tot gezinshuis en hoe de juiste matching het doorplaatsen van kinderen voorkomt. Ervaringsdeskundigen op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld vertellen ons wat er nodig is om signalen te herkennen en wat we ermee moeten doen.

Ik heb dit eerste nummer met interesse gelezen en er veel van opgestoken. Gelukkig blijft het niet bij één nummer. Er volgen nog verschillende themanummers. Onder meer over toegang tot zorg, jongeren beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt en kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden.

Ik hoop dat het magazine tot veel inspiratie en nieuwe ideeën leidt!

Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

www.magazines.voordejeugd.nl | Wil je een technische kwetsbaarheid melden? Klik hier.

Nr.1 November 2020