Downloadknop print pdf

Hulp op maat effectief bij multiprobleemgezinnen

Waar gaat deze publicatie over?

Halverwege 2020 vroegen de werkgroep Halsema en het Manifest 15 burgemeesters aandacht voor de sociale impact van de coronacrisis (voor kwetsbare groepen). Mede daarom zijn acties uit bestaande programma’s versneld, extra maatregelen genomen, professionals ondersteund en is met actieonderzoek geleerd. Urgente casuïstiek waar gemeenten zelf niet uitkomen, is interbestuurlijk langs vier lijnen besproken:

  1. Wat kunnen we er vandaag nog aan doen?
  2. Wat kunnen we er morgen aan doen?
  3. Wat kunnen anderen hiervan leren?
  4. Welke oplossingen zijn op de langere termijn nodig (systeemoplossingen)?

Deze publicatie bevat een overzicht van wat tussen september 2020 tot november 2021 is gedaan om de sociale impact voor kwetsbare groepen te verzachten.

Lees meer →

Illustratie samengesteld multiprobleemgezin

Wat is de situatie? Lees meer →

Icoon Het gezin: zonder maatwerk gaat het mis!

Het gezin: zonder maatwerk gaat het mis!

Wat werkt uiteindelijk? Samen naar de situatie als geheel kijken, en analyseren wat het onderliggende probleem is. De oplossing die je dan ziet, kost vaak maar een fractie van wat anders nodig zou zijn als iedereen afzonderlijk naar hun eigen deel blijft kijken.

Icoon De praktijk: hoe kan het overál beter?

De praktijk: hoe kan het overál beter?

Dat maatwerk kán en grote voordelen heeft, wordt steeds duidelijker. Maatwerk vraagt echter wel wat van organisaties en professionals. Gemeenten maken hiervoor ruimte in beleid. Professionals krijgen training en ondersteuning. Zo ontstaat overal een nieuwe maatwerkroutine.

Icoon Het systeem: hoe verbeteren we de spelregels?

Het systeem: hoe verbeteren we de spelregels?

Het maatwerkdenken heeft stevig postgevat in de praktijk. Nu is het aan de overheden om de professionals hierin beter te equiperen. Nieuwe wet- en regelgeving verankert maatwerk en maakt het makkelijker. In alle onderdelen van het sociaal domein.