Portretfoto Mattias Gijsbertsen

Mattias Gijsbertsen. Fotograaf: Deborah Roffel

Voorwoord Mattias Gijsbertsen

'Doen wat werkt om de cirkel van geweld te doorbreken'

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende gevallen van geweld die in Nederland plaatsvinden. Ze hebben grote en vaak levenslange gevolgen voor kinderen en volwassenen die worden mishandeld en de impact op de samenleving is groot. Daarom zetten we ons blijvend in om dit maatschappelijke probleem te stoppen, terug te dringen en de schade ervan te beperken en de overdracht van generatie op generatie te doorbreken. Dat is de opgave van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Bijzonder en belangrijk is dat we steeds beter weten wat werkt om geweld in gezinnen te stoppen. Het komt nu aan op doen wat werkt. Bijvoorbeeld in lokale (wijk)teams, de GGZ, jeugdhulp, jeugdbescherming of bij Veilig Thuis, politie en OM. Dat geldt voor uitvoerende professionals, maar ook voor managers, beleidsmakers en bestuurders. Zij hebben de opgave om de randvoorwaarden te creëren voor effectieve samenwerking in de praktijk. In dit vierde magazine Zorg voor de Jeugd lees je niet alleen waarom kinderen en jongeren beschermd moeten worden als hun ontwikkeling gevaar loopt, maar ook hoe eraan gewerkt wordt en wat er beter kan en welke stappen we daarin in de afgelopen vier jaar hebben gezet. Met dank aan iedereen die aan dit magazine heeft meegewerkt. In het bijzonder alle geïnterviewden: Iva Bicanic (Centrum Seksueel Geweld) over de langdurige gevolgen van seksueel geweld en kindermishandeling en het belang van snel hulp kunnen vinden, Kim van Laar (Team-Kim) over het belang van investeren in het contact met jeugdigen, Bart Poels (Politie) en Janine van Rooden (VWS) over het ronselen van jongeren uit jeugdzorginstellingen en mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting, Hannes van de Ven (NJi) over radicalisering en Lotte Mittendorff en Veronique Laenen (Jeugdlink) over het belang van goede ketensamenwerking in de jeugdbescherming. Het lezen van dit magazine geeft nieuwe energie en sterkt in de overtuiging dat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling een lange adem nodig heeft, maar dat ook vooruitgang wordt geboekt. Veel leesplezier!

Mattias Gijsbertsen Directeur programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT)

www.magazines.voordejeugd.nl | Wil je een technische kwetsbaarheid melden? Klik hier.

Nr.4 sept 2021