INHOUD

Voorwoord: Mattias Gijsbertsen

Portretfoto Mattias Gijsbertsen

1. Effect misbruik op brein en gedrag

Een kind is thuis aan het spelen met een thuiswerkende moeder op de achtergrond

'Doen wat werkt om de cirkel van geweld te doorbreken'

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende gevallen van geweld die in Nederland plaatsvinden ...

‘Echt snappen dat misbruik effect heeft op het brein en het latere gedrag van kinderen. Daar ligt de uitdaging’

Opgroeien in een onveilige omgeving en hoe dit doorwerkt bij kinderen op hun brein, gedrag en hun latere leven. Als je daarvan meer begrijpt ...

2. Praktijkverhaal

Portetfoto Kim van Laar

3. Regio leerwerkverhaal

Portretfoto Hannes van de Ven

‘Laat mij zien dat ik de moeite waard ben!’

Kim van Laar weet uit eigen ervaring wat het betekent om op te groeien in een onveilige omgeving. Zij maakt zich hard voor ...

Kennis over radicalisering is van levensbelang

‘Er zijn signalen, maar het pad loopt voor iedereen anders.’ Dat is een van de dingen over radicalisering die Hannes van de Ven ...

4. Bestrijding seksuele uitbuiting

Bart Soels geeft voorlichting over mensenhandel

5. Pilot jeudbescherming in Foodvalley

Groepsfoto van het team van Jeugdlink

Seksuele uitbuiting onder jongeren: hoe wordt het bestreden?

Meisjes én jongens zijn slachtoffer van seksuele uitbuiting. ‘Dat vraagt om verschillende benaderingen’ ...

Jeugdlink: Interdisciplinair werken draagt bij aan sneller bieden van betere jeugdhulp

In 2019 startten zes regionale pilots in de jeugdbeschermingsketen. De inzet? Nieuwe inzichten opdoen over samenwerking binnen die keten. Ook in de regio Foodvalley loopt ...

6. Podcast: Ieder kind geïnformeerd

Een jongetje zit in elkaar gedoken op de grond

‘Praat op school met kinderen over huiselijk geweld en kindermishandeling’

'Door er niet over te praten hou je het in de taboesfeer. Dat is jammer, een gemiste kans'. Dat zegt Ernst van de Klauw, leerkracht op sterrenschool ‘de Ruimte’ in Almere ...

www.magazines.voordejeugd.nl | Wil je een technische kwetsbaarheid melden? Klik hier.

Nr.4 sept 2021